من سید مسعود علوی پور هستم


بدنبال چرایی وجود خویش و دانش شناخت خود سال هاست می خوانم و می نویسم. تشنه آموختنم و تا عمر دارم دانشجو و دانش آموز...

متولد آذر 1352 هستم. متاهل و دارای یک فرزند پسر، تا سال 72 در ورامین ساکن بودم، تحصیلاتم در رشته های دامپزشکی دانشکده های دامپزشکی دانشگاه های شیراز و تهران و بعد از آن الهیات و فقه و معارف اسلامی در دانشگاه آزاد واحد یادگار امام است. همچنین دوره های روانشناسی مثبت گرا و مهارت های زندگی را به طور آزاد دنبال می کنم. پزوهش های متعددی در خصوص قانون جذب و مراقبه دارم که تجربیاتم را در این وب سایت در اختیار شما قرار خواهم داد.