مهر ۱۷, ۱۳۹۹

آزمون سنجش عزت نفس کوپراسمیت

  عزت نفس چیست؟ برخی افراد اکثرا در حال مقایسه خود با دیگران هستند و دیگران را برتر از خود می بینند مثلا با وجود تحصیلات بالا خود را شایسته […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۹

آزمون شخصیت شناسی آیزنک EPI

پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI)، یک پرسش‌نامه خودارزیابی شخصیتی­ است که  دو بعد فراگیر و مستقل از شخصیت ، برونگرایی-درونگرایی و روان‌رنجورخویی را اندازه گیری می کند که بیشترین پراکندگی حوزه […]