میکرومدیتیشن چیه؟
کافیه هر روز فقط پنج دقیقه وقت بگذاری تا حضور رو حس کنی و از مزایای بی شمار اون استفاده کنی. کافیه یک هدف واضح و روشن برای خودت در نظر بگیری و به خودت اجازه رها شدن بدی. میکرومدیتیشن فرصتیه برای اینکه به آرامی با فضای مراقبه آشنا بشی و آروم آروم با کاستن سرعت بتونی ذهن و جسمت رو به تعادل و بازسازی برسونی. اگر آماده شیرجه زدن در آرامش و تعادل هستی این بخش از مدرسه ذهن آگاهی علوی پور رو از دست نده.