مراقبه یا مدیتیشن یک تمرین ساده در دسترس همه است که می تواند استرس را کاهش دهد، آرامش و وضوح را افزایش دهد و باعث شادی شود. یادگیری نحوه مدیتیشن ساده است و فواید آن می تواند به سرعت حاصل شود. در اینجا، ما نکات اساسی را ارائه می دهیم تا شما را در مسیری به سوی آرامش، پذیرش و شادی بیشتر شروع کنید. نفس عمیق بکشید و برای استراحت آماده شوید.